HTML

MENTSÜK MEG EGYÜTT A BUNYEVÁC NÉPET!


Preambulum: részletesen a BUNYEVÁC HOLOKAUSZT című blog tartalma ecseteli mindazt, miként bánt el 2006-ban a magyar parlament, az MTA volt elnöke állásfoglalására támaszkodva a magyarországi bunyevác néppel.
Miként akadályozták meg, hogy 13 más honi kisebbséghez hasonlóan mi bunyevácok is elismert nemzetisége legyünk ennek az országnak. Mely országban megítélésem szerint álszent módon kezelik intézményesítetten a kisebbségek sorsát, látszatszerűen érvényesítik azok törvény és alkotmány által rögzített jogait.
Olyan diszkrimináció ez egy EU tagállam esetében, amit naiv hitem szerint az EU-nak sem lenne szabad tétlenül szemlélni.

Kedves bunyevác barátaimmal és nem bunyevác segítőimmel együtt eltökélt célunk az, hogy a bunyevácokat ért sérelmeket és méltánytalanságokat úgy hazai, mint nemzetközi fórumok által orvosoltassuk, hogy a bunyevác nép is elfoglalhassa méltó helyét azon a nemzetiségi palettán, ahol evidens módon kellene, hogy helye legyen.

Ehhez kérjük minden, ügyünkben lojalitást vállaló ember segítségét a világból!

Muity Mijo
a bunyevácok nemzetiségi elismertetésére irányuló népi kezdeményezés elindítója
Magyarország-Hungary, Baja

IDE ÍRJ!

Ha beszéled a bunyevác nyelvet, és többet szeretnél megtudni e népről, akkor kattints ide:

BUNJEVCI-BUNYEVÁCOK
FACEBOOK oldalam

YOUTUBE oldalam

CROATIA STRÓMANJAI ...

Friss topikok

Archívum

Új népi kezdeményezés indult a bunyevácok nemzetiségi elismertetéséért!

2008.10.20. 10:11 Muity MijoNYÍLT LEVÉL DR. ORBÁN VIKTOR RÉSZÉRE
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § §Az idei, azaz a 2011. esztendő első parlamenti ülésnapja 2011. február 14-én volt tartva.

Ezen a napon jelentette be Kövér László, az Országgyűlés elnöke az Országos Választási Bizottságnak azt a határozatát, mely érvényesnek tekinti a bunyevác népi kezdeményezést, egyúttal a további folytatáshoz rámutat az 1998. évi III. törvény követendő tartalmára.

Erről a Házelnök így szól: "Tisztelt Ház! Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 20. §-ának rendelkezése szerint az érvényes népi kezdeményezésről a mai bejelentést követő három hónapon belül az Országgyűlésnek döntenie kell."

Idézem az 1998. évi III. törvény 20. §-ának a tartalmát:
"A népi kezdeményezésről a 6. § szerinti bejelentést követő három hónapon belül dönteni kell."

Idézem az 1998. évi III. törvény 6. §-ának a tartalmát:
"Az Országgyűlés elnöke a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezést a 4. § (3) bekezdése, illetőleg a 9. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi ülésnapon bejelenti."

Idézem az 1998. évi III. törvény 4. § (3) bekezdés tartalmát:
"A (2) bekezdésben hivatkozott határidő elmulasztásáról, illetőleg az aláírások ellenőrzésének eredményéről az Országos Választási Bizottság elnöke haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét."

Idézem az 1998. évi III. törvény 9. § (2) bekezdés tartalmát:
"Az Országos Választási Bizottság az Alkotmányban, valamint a 10. § a)-d) pontjaiban foglalt követelmények teljesítését megvizsgálja, és ennek alapján dönt a konkrét kérdés hitelesítéséről. Az Országos Választási Bizottság elnöke a hitelesítés eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét."

Mindez elvileg rendben is lenne, de!

A Házelnök által előterjesztetteket az Országgyűlés a közelmúltban két alkalommal tűzte napirendjére.

Ezt első ízben, az Országgyűlés 89. ülésnapján, azaz 2011. május 9-én tartották, ahol nem született döntés, lévén az ülést vezető elnök lezárva a vitát bejelentette, hogy erre egy héttel később kerül sor.

Második ízben pedig az Országgyűlés 2011. május 16-án tartott ülésnapján, ahol a kezdeményezést a honatyák többsége elutasította.

Bárhogyan is nézem, a Házelnök bejelentése szerinti három hónapos határidőt az Országgyűlés túllépte, azaz törvénysértő módon hozta meg a bunyevác népi kezdeményezéssel kapcsolatos döntését.

Minderről természetesen haladéktalanul tájékoztattam elsősorban az Országos Választási Bizottságot, majd a tőlük remélt instrukciók alapján meg fogom tenni a további szükséges lépéseket.
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § §
Tájékozódás végett ahhoz, hogy a megalázott és meglopott bunyevác nép sorsa iránt érdeklődők objektív képben legyenek: BUNYEVÁC HOLOKAUSZT

Bunyevác nemzeti himnusz: Kolo igra tamburica svira

TISZTELT LÁTOGATÓINK, 2009-ben új fordulatot vett nemzetiségi elismertetésünk kérdése!

Mindenekelőtt, mivel az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, Hepp Mihály visszaélve a közszolgálati televízió által nyújtott lehetőséggel, nagy nyilvánosság előtt megkérdőjelezi az MTA állásfoglalás létezését, mitöbb bűntetőjogi következményeket lebegtet személyemmel szemben, bizonyítgatásra kényszerülve kiemelten helyezem közszemlére az általam már nem tisztelt MTA elnök, Pálinkás József kétoldalas levelét, mely kapcsán a bunyevácok hálás köszönettel tartoz[nak]tak az elnök "köpönyegváltásáig".
[Változás okai rövidesen ezen az oldalon alább láthatók lesznek.]


2009-ben megkerestem kérésemmel a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét, szíveskedjen a bunyevác nép 2006-ban elszenvedett kudarca kapcsán tanácsot kérő konzultációra fogadni. Erre közvetlenül nem került sor, viszont pár hónap múlva elnöki ellenjegyzésével kaptunk egy nevével fémjelzett állásfoglalást [lásd: MTA állásfoglalás 1. oldala MTA állásfoglalás 2. oldala], örömmel konstatálva annak biztató tartalmát, mely miatt el szerettük volna érni, hogy az Országos Választási Bizottság méltányossági alapon tekintsen el az ismételt aláírásgyűjtés szükségességétől. Ezt sajnos jogi felhatalmazás hiányában elutasította a testület, ugyanakkor - miként Pálinkás József - új kezdeményezés benyújtására ösztönöztek bennünket ők is.
Ez 2010 január első napjaiban meg is történt, amit az OVB tisztelendő módon az idei év első ülésén el is bírált, és 3/2010 OVB számú határozatával ismét zöld utat biztosít számunkra.
Amint e határozat jogerőre emelkedik és megkapjuk a hitelesített aláírásgyűjtő ív alappéldányát, azon nyomban elindítjuk a gyűjtést.

Miként 2006-ban, úgy most 2010-ben is üres zsebbel kezdtük el ezt az igen nehéz munkát.

Üres zsebbel, de töretlen lelkesedéssel, megújult reményekkel!

Ma, amikor csak egy lépést teszünk, ha csak egy szót váltunk telefonon, ha internetet használunk, vagy bármilyen technikai eszközt veszünk igénybe, az óhatatlanul magas kiadásokkal jár. Éppen ezért egy nemes cél érdekében nem szégyellek koldulni, mert az élet morbid fintorának tekinteném, ha prózai pénzügyi okok miatt lennénk képtelenek elvégezni felvállalt feladatunkat.

Eddigiekből nem nehéz kitalálni: MINDEN EGYES FILLÉR ÜGYÜNK HALADÁSÁT SEGÍTHETI, így arra kérjük kedves barátainkat, ismerőseinket, missziónkkal szimpatizálókat, lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek segítségünkre lenni!
A kérdés horderejét átérző lelkes és önzetlen magánszemélyek, közéleti tisztségviselők, jómódú cégtulajdonosok, önkormányzatok, szervezetek, egyesületek, klubok egyaránt.

Kérjük mindazokat, akik számára fontos szempont lehet egy múltjában magyarországi gyökerekkel létező nép fennmaradása, igyekezzenek velünk együtt tenni azért, hogy ne süllyedjenek el több száz éves múltjukkal a bunyevácok Horvátország bekebelező politikát folytató mocsarában!
Hogy a délszláv népek közül a tényleges horvát, legyen horvát; a szerb szerb; a szlovén szlovén; nem megfeledkezve a bosnyákikról, a rácokról és a sokácokról sem, de a bunyevác is maradjon meg bunyevácnak, miként ezt magukról tudták és vallották szüleim, nagyszüleim és az összes felmenőm, kiknek az ereiben tiszta bunyevác vér csorgott.

Következésszerűen: senki ne akarja ellopni a véremet; senki ne akarja kétségbe vonni nemzeti identitástudatomat; senki ne akarja meghamisítani bunyevác népem múltját, történelmét, jelenét és honi jelenlétét!

Mint minden más nép leányait és fiait, úgy bennünket is az édesapánk nemzett, és az édesanyánk hordott ki a szíve alatt majd hozott világra, ezért úgy gondolom, hogy egy külföldről ránk nehezedő asszimilációs politika (a nemzetközi porondon példátlan módon egy másik állam belügyébe avatkozva), holmi kétes politikusaival és azok honi kiszolgálóival ne akarjon bennünket "újracsinálni", hadd maradjunk meg olyannak, amilyennek kedves szüleinknek köszönhetjük magunkat!

Megelőlegezett köszönettel: Muity Mijo, a bunyevác nép nemzetiségi elismertetésére irányuló népi kezdeményezés elindítója


Kérjük minden segítőnket, hogy adományát a következő bankszámlaszámok valamelyikére szíveskedjen átutalni!

Bankszámla tulajdonos neve: Bunyevác Túlélők Egyesülete

Bank neve: Volksbank

Magyar bankszámlaszám: 14100505-12833449-01000007

Nemzetközi IBAN szám (International Bank Account Number):

HU 82 14100505-12833448-01000008

BIC /SWIFT/ kód (Bank Identifier Code): MAVOHUHB


Kérem azokat, akik aláírásukkal kívánnak segítségünkre lenni, esetleg akik családi, baráti, ismerősi körükben mások támogató aláírását is össze tudnák gyűjteni, az alábbi kapcsolatfelvételi lehetőségek révén adjanak erről jelzést számomra!

IDE ÍRJ!

Telefon: 06 21 200-1258 (Nem elírás, az előhívószám valóban 21.)
Az üzenetrögzítő hosszabb szövegtartalom fogadására is alkalmas!

Az IWIW-en regisztráltak az adatlapomnál is hagyhatnak üzenetet!


Hogy senki se döntsön vakon, beidézem alább az aláírásgyűjtő ív szövegtartalmát.

"Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben:
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény - a továbbiakban: kisebbségi törvény - 61. § 2. bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi bunyevác kisebbséghez tartozunk és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a Tisztelt Országgyűlést, hogy a kisebbségi törvény alapján a bunyevác népcsoportot ismerjék el nemzeti kisebbségként, és a hivatkozott törvény 61. § 1. bekezdésében a 'Magyarországon honos népcsoportok' felsorolását, a bunyevác kisebbségi népcsoporttal egészítse ki."A BUNYEVÁC NÉP NEMZETISÉGI ELISMERTETÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉS FOLYAMATA KRONOLÓGIAI SORRENDBEN

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 148/2010. (VII.14.) AB számú határozata (Magyar Közlöny 119. szám 21964-21968. oldal), mely alapján végre megkezdhettük a támogató aláírások gyűjtését.

2010 augusztus 24-én átadtuk a bunyevác aláírásgyűjtés első fordulója íveit az Országos Választási Bizottságnak!

2010 december 3-án átadtuk a bunyevác aláírásgyűjtés második fordulója íveit az Országos Választási Bizottságnak!

Újabb lépéssel közelebb a célunkhoz: az Országos Választási Bizottság határozata szerint összegyűlt a szükséges számú aláírás!

Bunyevác ügyünk a Parlament előtt! (film az ülésnapról)

Dr. Kövér László házelnök előterjesztése (film)

Göndör István jegyző előadása - OVB határozat (film)

Dr. Szűcs Lajos jegyző előadása - OVB határozat (film)

Dr. Kövér László házelnök zárómondatai (film)

Bunyevác népi kezdeményezés a Parlament honlapján H/2171 irományszám alatt.
A maga nemében példátlan, amit a bajai származású Kammermann Csaba kormányhivatalnokként, és útegyengetője, Dr. Lukács Tamás országgyűlési képviselőként közös kereszténydemokrata eszmeiségük jegyében a bunyevác nép rovására megenged magának!
Mindezek természetesen nem maradhatnak következmények nélkül.
Azon önkormányzatok, illetve polgármesterek, akiktől segítséget kértünk:


[Baja Dr. Révfy Zoltán][Bácsbokod Dr. Mészáros István][Bácsborsód Csomor László][Bácsszentgyörgy Müller József][Bácsszőlős Mondovits Mihály][Bátmonostor Korsós János][Bátya Zsebics Ilona][Borota Mikó Ferencné][Csávoly Berta János][Császártöltés Frick József][Csátalja Kovács Antal][Csikéria Neszvecskóné Bugán Erika][Dávod Hirtenberg János Sándor][Dunafalva Magosi György][Dusnok Palotai Péter][Érsekcsanád Felső Róbert][Felsőszentiván Vörös Szilárd][Gara Faa Béla][Hajós Schön Ferenc][Hercegszántó Feigl József][Jánoshalma Czeller Zoltán][Kalocsa Török Gusztáv Andor][Katymár Pál Endre][Kecel Haszilló Ferenc][Kelebia Maczkó József][Kunbaja Halász István][Madaras Szente Károly][Mátételke Bényi Józsefné][Mélykút Gelányi János][Nagybaracska Király Sándor][Nemesnádudvar Dr. Knáb Erzsébet][Rém Szente János][Sükösd Lógó András][Tataháza Édes Vencel][Und Guzmits Ferenc][Vaskút Alszegi Zoltán] + [Homorúd Teszárik József]

Tisztelt Hercegszántóiak, Mátételkeiek!
Képviselőtestületük sajnos elutasította kérésünket, amivel szerintem a lakosságnak joga van itt is szembesülni.

Azon önkormányzatok, melyektől segítséget kaptunk:

[Baja Dr. Révfy Zoltán][Bácsbokod Dr. Mészáros István][Felsőszentiván Vörös Szilárd][Katymár Pál Endre]


Azon társadalmi szervezetek, alapítványok, közéleti személyiségek, cégek, vállalkozások, amelyektől segítséget kértünk:

[Délvidéki S. Atilla][Dr. Pálinkás József elnök MTA][Ephone Magyarország Kft. Szeged][Index.hu Zrt.][U.G. Bunjevačko kolo Sombor][Várhalmi A. Miklós Baja]


Azon társadalmi szervezetek, alapítványok, közéleti személyiségek, cégek, vállalkozások, amelyektől segítséget kaptunk:

[Branko Francišković predsednik Bunjevačka stranka Vojvodine, Subotica][Délvidéki S. Atilla][Dr. Pálinkás József elnök MTA][Ephone Magyarország Kft. Szeged][Ivan Sedlak predsednik Bunjevačka Matica, Subotica] [Index.hu Zrt.][Ivan Vojnić Kortmiš Novi Sad][Mijo Mandić Subotica][Nevenka Bašić Palković Subotica][Suzana Kujundžić – Ostojić Novi Sad][U.G. Bunjevačko kolo Sombor][Várhalmi A. Miklós Baja][Wágner úr Iszolda, Budapest]


Azon pártok, országgyűlési képviselők, akiktől segítséget kértünk:

[Alföldi Albert ogy képviselő][Dr. Balogh László ogy képviselő][Bányai Gábor ogy képviselő][Dr. Dávid Ibolya ogy képviselő][Font Sándor ogy képviselő][Dr. Karsai József ogy képviselő][Karsai Péter ogy képviselő][Dr. Kerényi János ogy képviselő][Kubatov Gábor ogy képviselő][Dr. Lamperth Mónika ogy képviselő][Márfai Péter ogy képviselő][Dr. Orbán Viktor ogy képviselő][Pettkó András ogy képviselő][Puch László ogy képviselő][Dr. Zombor Gábor ogy képviselő][Zsigó Róbert ogy képviselő]


Azon pártok, országgyűlési képviselők, akiktől segítséget kaptunk:

[Kubatov Gábor ogy képviselő][Márfai Péter ogy képviselő][Zsigó Róbert ogy képviselő]


Azok a lojalitást vállaló magánszemélyek, akiktől felhívásainkra segítséget kaptunk:

[Bošnjak Josip Sombor][Deák Mihály Baja, Beton Kft.][Délvidéki S. Atilla Baja][Eperjesiné Fehér Teréz Baja][Eperjesi László Baja, Hi-Net Kft.][Fehér Katalin Baja][Héhn László Bácsbokod][Iharos Ferenc Bácsbokod][Kricskovics József Baja][Kricskovics József Gara][Muity Mária Baja][id. Muity Mihály Baja][Mrekva László Baja][Szép Katalin Baja][Tumbász Rajkó Katymár]


KIKNEK SEGÍTESZ, HA NEKÜNK SEGÍTESZ?

SAJTÓ:

INDEX: Mijo Baja Klubja (Zárt klubfórum, hozzászólás aktivizált nicknévvel!)

- Köszönet a média korrekt képviselőinek!
- Nemzetiségi elismerést a bunyevácoknak
- Bunyevác vagyok-vagyunk még bunyevácok
- Bunjevacki Nacionalni Savet
- Bajska Bunjevacka Katolicka Citaonica
- Nemzetiségi kérdések
- SOS Mentsük meg együtt a bunyevác népet!

BAJAONLINE.HU: Bunyevácok márpedig léteznek!
BAON: Önálló kisebbség lenne a bunyevácság
HVG: Mi teszi a nemzetiséget? - A NÉPEK ÚTJÁN
Népszabadság: Újabb nemzetiség alakul? Jönnek a bunyevácok!
Szabad Föld: Jönnek a bunyevácok!
ORIGO: Befolyásos hívekkel törnek előre a bunyevácok
Klubrádió - Reggeli gyors: Tiszta beszéd (19:50-től 25:27-ig)


MTV - Hrvatska Kronika: Gusztustalan horvát enyelgés a közszolgálati MTV nagy nyilvánossága előtt.


Tisztelt Honlaplátogatók! Szeretném egyértelműsítetten tisztázni mi is valójában mindaz az internetes szférában, amihez a bunyevác mozgalom kapcsán, mint a nemzetiségi elismertetést kezdeményező személy kötődöm, mi az, ami tartalmában a nevemhez fűzhető.
Egyrészt ez a blog - Mentsük meg együtt a bunyevác népet!, másrészt a Bunyevác holokauszt, melyekben kizárólag én nyújtok folyamatos tájékoztatást, továbbá a saját tulajdonomat képező Bunjevac domain-névvel jegyzett honlap, annak szerbiai társhonlapja a Bunjevci portál teljes tartalmával, ezzel is demonstrálva harmonikus együttműködésünket testvéreinkkel.
Ezeken kívül abban az egyedi szerencsében van részem, hogy Magyarország legrangosabb hírportálja, az Index, Mijo Baja Klubja címen biztosít számomra klubfórumot tizenpár éve több tucatnyi témakörrel. Egyetlen olyan általam nyitott topik van az Index fórumán, mely nem ebben a zárt szegletben található, ennek a címe: SOS Mentsük meg együtt a bunyevác népet!
Még egy internetes környezetben fellelhető vagyok, ez az IWIW (International Who Is Who, azaz Nemzetközi Ki Kicsoda), de ez csak az ott regisztráltak számára tekinthető meg, az adatlapomhoz kötődő témakörök (topikok) és klubok tartalma az, ami a bunyevác missziót hivatott segíteni.
Utóbb született két további megjelenítés is, az egyik a FACEBOOK oldalam, a másik pedig a YOUTUBE oldalam.

Egyéb olyan megjelenítések, melyek nem ezek közé tartoznak olyanok, melyekhez nincs közöm, melyek tartalmától a leghatározottabban elhatárolódom!

Egyrészt konkrétan a www.bunyevac.hu internetes portálra gondolok, mely gátlástalanul azt a látszatot kívánja kelteni, mintha együttműködésünk gyümölcse lenne. Ez köszönhető a benne látható számtalan olyan összeollózott-összelopkodott tartalomnak, melyek nem kis hányadában a hosszú éveken át folytatott, közszemlére tett gyűjtéseimből, internetes publikációimból, blogjaimból, a bunyevác mozgalommal kapcsolatos dokumentumokból lett gyalázatos hányavetiséggel összebarmolva, számtalan tévedést, megtévesztő és hamis állítást, pontatlanságot és általános fésületlenséget hordozva magában.
Másrészt a Facebook portálon megnyitott Bunyevác vagyok cím alatti, szimpatizánsokat gyűjtő oldal igyekszik olyan látszatot kelteni, mintha bármi közöm is lenne ennek létrejöttéhez.
Kijelentem: EHHEZ SINCS KÖZÖM, EZ IS KÉT KALANDOR PARTIZÁNAKCIÓJA!

E számunkra kártékony megjelenítések szerkesztői, Kammermann Csaba és Gálai Antal bunyevác ügyünk kapcsán hónapok óta nemkívánatos személyek!KÖZLEMÉNY

Minden egyéb rémhírrel ellentétben tájékoztatom az ügyünk iránt érdeklődést tanúsítókat, hogy nem fizikai támadás áldozata lettem, hanem múlt ősz végén egy szürke hétköznapi balesetet szenvedve szereztem olyan sérüléseket, melyek miatt gyógykezelés alatt állok. Tehát nem a bunyevác népi kezdeményezéssel összefüggő retorzióról van szó, ellenére, hogy e miatt többször is szembesültem megfélemlítési szándékkal.

Muity Mijo
Kulturális rendezvényeink rendszeres szponzorai:

- Beck-Hús Kft.
- Bercsényi és Társa BT.
- Délhús Zrt.
- Firányi Pékség Kft.
- Garai Sütő Kft.
- Mihús Kft.
- Nacsa Kft.
- Satri Kft.
- Sugó Pékség Kft.TETSZÉSNYILVÁNÍTÁS!
LÁJKOLÁS!

Kattints először az alábbi hivatkozásra, majd ha megnyílt, nyomd meg a tetszik gombot!
Bunyevácok a Facebook oldalon!
Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.

1 komment

Címkék: segítség holokauszt bunyevác help támogatás adomány sos stateless mijo bunjevci bunjevac muity discrimination pomoć помоћ буњевци charitable donations ethnic aparheid